I Nordic Color samarbejder vi med det schweiziske firma Bruggs Contec, som er verdens mest innovative producent af plast fibre til beton. Målet med at bruge disse fibre er at lave en bedre beton og samtidigt reducere eller helt eliminere brugen af stålfibre og stålnet i beton.

Der er flere fordele ved plast fibre fra Brugg Contec udover de allerede kendte tekniske og økonomiske  fordele ved plast fiber beton.

Hos Bruggs Contec køber man ikke kun fiberen, men også deres ingeniørers ekspertise, i at laver fyldestgørende statiske beregninger efter eurocode 2, EN 206-1 og OVBB for hvert enkelt projekt gratis. Disse beregninger opfylder alle EU krav.

Disse beregninger kan også laves for deres prisvinderne Micro fibre ”Fibrofor high grade” der især er velegnet til lav og mellem belastnings industri gulve samt trafik arealer. Her vil kun 1 kg fibre pr.m3 beton ofte kunne erstatte stålarmeringen.

For yderligere information om ”Fibrofor high grade” og deres bi komponent macro fibre Concrix tryk på kasserne herunder.