Tilsætning af C- type pigmenter tilbyder bedre flydeegenskaber og en høj doseringsnøjagtighed i forhold til pulver pigmenter.

De mest anvendte farver for C- type pigmenter er:

  • BAYFERROX® 130 C rød – der både kan bruges i sort og transparent bitumen
  • BAYFERROX® 920 C gul – kun i transparent bitumen
  • Chrom Oxide Green GN-G – kun i transparent bitumen

Fordele:

  • Perfekt kombination af reduceret støvudvikling, flydeegenskaber og dispergerbarhed
  • Alle hovedfarver tilgængelige
  • Velegnet til alle typer asfalt
  • Ingen justering af blandetid og / eller temperatur er nødvendig

Ulemper:

  • Prisen I forhold til pulver pigmenter
  • Støver stadig lidt

Embalagemuligheder: Sække, Big bags og tankbiler