Asfalt behøver ikke at være sort og kedeligt. Asfalt er meget velegnet til indfarvning og samtidigt er indfarvet asfalt holdbar, fleksibel og forholdsvis billigt at producere.

Der kan være mange gode grunde til at indfarve asfalt. Indfarvet asfalt kan anvendes til at fremme trafiksikkerheden ved f.eks. at markere adskillelse mellem gang/cykel arealer og kørebaner. Eller i skolegårde hvor man vil markere forskellige arealer og legeområder i forskellige farver.

Det kan også være som rent dekorative belægninger i gågader eller på torve og pladser, hvor belægningen skal indgå som en arkitektonisk helhed i gaderummet.

Klik på kasserne henunder eller under fanebladet showcases for ar se mulighederne indenfor farver og additiver til asfalt.